Mei 01, 2009

Kesempurnaan Islam

 

Kematian itu pasti datangnya,

Adakah makhluk yang tak mati..?

“Kullu maa huwa aatin qoribun ” = segala sesuatu yang pasti datang, itu dekat

Lantas untuk apakah hidup yang pasti berakhir ini…?

Apa persiapan kita untuk menghadapi kematian…?

 

PEDOMAN HIDUP

Melakukan segala sesuatu secara sembarangan yang terjadi adalah akan kacau, tak teratur, dan tak akan baik hasilnya. Bagitu pula dalam mengarungi hidup, jika dilakukan dengan sembarangan, akan kacau, tak teratur, dan tak akan baik hasilnya. Maka, milikilah pedoman hidup.

Dan satu-satunya pedoman hidup terbaik dan termulia ialah ISLAM.

 

إن الدين عند الله الإسلام

“Sesungguhnya agama (yang diridhoi) di sisi Allah hanyalah Islam” (QS. Ali Imran : 19 )

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

“Barang siapa mencari agama sealin agam Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi” (QS. Ali Imran : 85)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu” (QS. Al Maidah : 3)

 

AQIDAH ISLAM

Aqidah Islam meliputi iman keada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, serta qodlo dan qodar.

 Islam mempunyai Tuhan yang satu, yang tiada sekutu, Dialah Allah Yang Maha Agung. Tiada sesuatu yang mulia selain Allah dan agama-Nya, dengan satu Tuhan yang tiada sekutu suatu apapun. 

Diantara makhluk yang diciptakan Allah ialah malaikat, makhluk tak bernafsu yang senantiasa selalu bertasbih padaNya, tunduk dan patuh padaNya.

Diantara karunia terbesar dari Allah ialah pedoman hidup mulia nan selalu terjaga kesuciannya, Al Qur’an al karim. Memberikan berbagai petunjuk dan tata cara hidup mulia, mengisahkan para utusan pembawa agama Allah, mengkiaskan keindahan dan keajaiban jagad raya, memuliakan dan memperkenalkan Sang Kholik Yang Maha Agung, serta berbagai makna dalam setiap huruf di dalamnya.

Allah memberikan uswatun khasanah untuk kita contoh, beliaulah sang insan kamil Muhammad saw. Sang leader yang adil dan bijak, panglima perang yang tangguh, pedagang yang jujur dan sukses, suami yang penuh kasih sayang dan baik terhadap keluarganya, yang membawa dan menyampaikan risalah Islam kepada manusia untuk menuju hidup mulia dalam Islam.

Ingatlah manusia, janganlah engkau lalai dengan kemegahan dunia, karena kehidupan ini fana, dan akan berakhir di hari akhir, kiamat itu pasti datang.

Qodlo dan qodar merupakan ketetapan Allah terhadap para makhlukNya.

 

SYARIAH ISLAM

Syariah adalah sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dirinya, dan sesamanya. (Mahmud Syaltut, Al Islam aqidatan wa syariatan).

Syari’ah secara umum meliputi: hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan manusia lain.

Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam berbagai kewajiban dan tata cara beribadah kepada Allah SWT, sepeti sholat, puasa, dan zakat.

Hubungan manusia dengan dirinya terlihat dari berbagai aturan hokum mengenai makanan, pakaian, akhlaq, dan sebagainya.

Hubungan manusia dengan manusia/makhluk lain, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dalam Al Qur’an pernah menyinggung berbagai permasalahan di bidang-bidang tersebut.

Sungguh Islam sangat mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh.

 

ISLAM KAFFAH

Islam mewajibkan kaum muslimin melaksanakan SEMUA aturan Islam  ( QS 2 : 208 )

يايُّهَاالذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فىِ السِّلْمِ كآفَّـةً

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan

( Terj QS AL-Baqarah: 208 )

Islam melarang mengambil sebagian dan membuang sebagian  ( QS 2 : 85 )

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?

( Terj QS Al-Baqarah: 85 )

 

KARAKTER SYARIAT ISLAM

          Syariat Islam memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara yang satu dengan yang lain

          Pelaksanaan satu hukum menuntut pelaksanaan hukum yang lain secara terpadu

          Pelaksanaan syariah secara parsial akan menyebabkan ketimpangan

 

SEMPURNAKAN ISLAM-mu 

Subhanallah, sungguh indah nikmat Islam dan iman yang sempurna ini, semoga kita selalu istiqomah di jalan Nya,  menjadi pejuang yang tangguh membela agamaNya, demi kehidupan insan muslim yang lebih baik. Smg kita termasuk orang-orang yang mengakhiri hidup dengan senyum mengembang, lafadz tahlil, dalam jalanNya dan syahid…

Islam merupakan agama mulia, sempurna, dan mempunyai Tuhan Esa yang Agung dan tiada sekutu.

Perkenankan kami menghadap dan memandang wajahMu kelak di jannah ya Allah. Amin.

2 komentar: